VAŽNO
Obaveštavamo Vas da je u toku jednog dana prema novom Pravilniku o sprovođenju kontinuirane medicinske edukacije, dozvoljeno pohađati dva programa online KME !!!!!

 UDRUŽENJE ZA MEDICINSKO OBRAZOVANJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA