VAŽNO
Obaveštavamo Vas da je u toku jednog dana prema novom Pravilniku o sprovođenju kontinuirane medicinske edukacije, dozvoljeno pohađati dva programa online KME !!!!!

UPUTSTVO

VIDEO UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE PLATFORME ZA KME
UDRUŽENJA ZA MEDICINSKO OBRAZOVANJE
ZDRAVSTVENIH RADNIKA

 

Obaveštavaju se polaznici da smo unapredili  Platformu kontinuirane medicinske edukacije Udruženja za medicinsko obrazovanje zdravtsvenih radnika.

Polaznici rešavaju test putem online platforme. Ispod svakog programa kontinuirane edukacije nalazi se dugme  MATERIJAL ZA POLAZNIKE  i dugme  ZAPOČNITE REŠAVANJE TESTA.

Nakon učenja, polaznici rešavaju test, klikom na dugme ZAPOČNITE REŠAVANJE TESTA, gde je prvo potrebno popuniti osnovne podatke o polazniku,pa se prelazi na polaganje testa prateći online aplikaciju.

Svaki polaznik koji nije član Udruženja ili član sindikata SERTIFIKAT će dobiti nakon izvršene uplate.

ŽELIMO VAM USPEH U EDUKACIJI !

 UDRUŽENJE ZA MEDICINSKO OBRAZOVANJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA