VAŽNO
Obaveštavamo Vas da je u toku jednog dana prema novom Pravilniku o sprovođenju kontinuirane medicinske edukacije, dozvoljeno pohađati dva programa online KME !!!!!

NASLOVNA

DOBRODOŠLI  

NA ZVANIČNU PREZENTACIJU

UDRUŽENJA ZA MEDICINSKO OBRAZOVANJE  ZDRAVSTVENIH RADNIKA

 

Na oficijelnom sajtu naći ćete sve informacije o nama, moći ćete da izaberete program EDUKACIJE . Klikom na naziv izabranog programa, dobićete sve potrebne informacije o njemu (kome je namenjen, kada je akreditovan i do kada važi, koliko bodova nosi, koliko košta), zajedno sa instrukcijama za popunjavanje uplatnice. Na oficijelnom sajtu nalazi se i UPUTSTVO ZA KORISCENjE u kome smo objasnili način korišćenja.

UDRUŽENJE ZA MEDICINSKU EDUKACIJU ZDRAVSTVENIH RADNIKA“ je nevladino i neprofitno udruženje specijalista iz različitih oblasti medicine, stomatologije, farmacije i javnog zdravlja, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva koji doprinose profesionalnom razvoju zdravstvenih radnika i saradnika kroz kontinuiranu medicinsku edukaciju, kao i razvoj kontinuirane medicinske edukacije kao tehnologije za zdravlje.

Ciljevi našeg Udruženja su:

  • Istraživanje edukativnih potreba zdravstvenih radnika i saradnika i mogućnosti njihovog zadovoljenja kroz kontinuiranu medicinsku edukaciju;
  • Razvoj savremenih programa kontinuirane medicinske edukacije iz različitih  oblasti medicine, stomatologije, farmacije, javnog zdravlja;
  • Implementacija programa kontinuirane medicinske edukacije kod zdravstvenih radnika i saradnika;
  • Proučavanje različitih tehničko-tehnoloških mogućnosti za kontinuiranu medicinsku edukaciju zdravstvenih radnika i saradnika;
  • Razvoj efikasnih metoda i tehnika kontinuirane medicinske edukacije posebno razvoj zdravstvene edukacije na daljinu („online“ edukacija, „distance learning“) i implementacija rešenja u praksi;
  • Izrada sredstava za kontinuiranu medicinsku edukaciju zdravstvenih radnika i saradnika;
  • Pružanje konsultativne i tehničke podrške zdravstvenim ustanovama i organizacijama u organizaciji kontinuirane medicinske edukacije;
  • Integracija u globalnu mrežu centara (organizacija i institucija) kontinuirane medicinske edukacije i stvaranje uslova za korišćenje inostranih resursa kontinuirane medicinske edukacije;
  • Druge aktivnosti u vezi sa kontinuiranom medicinskom edukacijom;

UDRUŽENJE čine saradnici – autori programa kontinuirane edukacije, ugledni stručnjaci iz različitih oblasti medicine, stomatologije, farmacije, javnog zdravlja, zaposleni na fakultetima, visokim školama i zdravstvenim ustanovama širom zemlje i inostranstva.

Svojim stručnim radom oni učestvuju u razvoju naše organizacije, ostvarenju njenih ciljeva i dostizanju vizije – stvaranje ekonomičnog javnog servisa za kontinuiranu medicinsku edukaciju zdravstvenih radnika i saradnika i njihovo osposobljavanje da pruže kvalitetnu zdravstvenu zaštitu građanima Srbije.

Želimo Vam prijatan boravak na našem sajtu i uspeh u edukaciji!

 UDRUŽENJE ZA MEDICINSKO OBRAZOVANJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA