VAŽNO
Obaveštavamo Vas da je u toku jednog dana prema novom Pravilniku o sprovođenju kontinuirane medicinske edukacije, dozvoljeno pohađati dva programa online KME !!!!!

ONLINE TESTOVI ZA LEKARE

  • Klikom na sliku možete da postavite pitanje autoru testa.
PRIMENA ANTIKOAGULANTNE TERAPIJE KOD PACIJENATA SA AF
Ciljna grupa:
LEKARI, STOMATOLOZI
FARMACEUTI, BIOHEMIČARI
autor: dr sci. med. Jelena Vučković – Filipović, docent
Broj bodova za polaznike testa: 5
 Akreditacioni broj ODLUKE: A-1-2081/23
Program  se može realizovati do 20.11.2024.godine
  • ZA ČLANOVE UDRUŽENJA  I ČLANOVE UDRUŽENIH SINDIKATA SRBIJE SLOGA SINDIKATA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE ЈЕ POTPUNO BESPLATNO.
  • OSTALI CENA JE 2000,00 DIN    

 

 

DOBITNE KOMBINACIJE ZA HIPRETENZIJU POD KONTROLOM
Ciljna grupa:
LEKARI, STOMATOLOZI
FARMACEUTI, BIOHEMIČARI 
autor: dr sci. med. Jelena Vučković – Filipović, docent
Broj bodova za polaznike testa: 5
 Akreditacioni broj ODLUKE: A-1-2082/23
Program  se može realizovati do 20.11.2024.godine
  • ZA ČLANOVE UDRUŽENJA  I ČLANOVE UDRUŽENIH SINDIKATA SRBIJE SLOGA SINDIKATA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE ЈЕ POTPUNO BESPLATNO.
  • OSTALI CENA JE 2000,00 DIN    

 

 

PRIMENA ß BLOKATORA KOD BOLESNIKA SA HBI
Ciljna grupa:
LEKARI, STOMATOLOZI
FARMACEUTI, BIOHEMIČARI 
autor: dr sci. med. Jelena Vučković – Filipović, docent
Broj bodova za polaznike testa: 5
 Akreditacioni broj ODLUKE: A-1-2080/23
Program  se može realizovati do 20.11.2024.godine
  • ZA ČLANOVE UDRUŽENJA  I ČLANOVE UDRUŽENIH SINDIKATA SRBIJE SLOGA SINDIKATA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE ЈЕ POTPUNO BESPLATNO.
  • OSTALI CENA JE 2000,00 DIN    

 

 

 UDRUŽENJE ZA MEDICINSKO OBRAZOVANJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA