VAŽNO
Obaveštavamo Vas da je u toku jednog dana prema novom Pravilniku o sprovođenju kontinuirane medicinske edukacije, dozvoljeno pohađati dva programa online KME !!!!!

KONTAKT

UDRUŽENJE ZA MEDICINSKO OBRAZOVANJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA

ul:  27 marta br. 19, 34000 Kragujevac // tel: 034/252-964 // mob: 064/841-79-00

e mail: testovi.kme@gmail.com

KONTAKT FORMA

     UDRUŽENJE ZA MEDICINSKO OBRAZOVANJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA